Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości31 maja

Do sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce pielgrzymowali harcerze – seniorzy z Jarosławia i Przemyśla oraz grupa mieszkańców z Pawłosiowa. W środę (28.05.) Jodłowieckie sanktuarium nawiedziły dzieci z Dydni, które w tym roku przystąpiły do I Komunii św. oraz młodzież z jarosławskiej Kolegiaty, zaś we wtorek (27.05.) w pielgrzymce rowerowej, wraz z księdzem proboszczem Józefem Ozgą, przybyli pątnicy z Tyniowic.

31 maja

W Parku Miejskim przy kapliczce Matki Bożej w Przemyślu, zakończyły się nabożeństwa majowe. Szczególnie uroczysty charakter miały „majówki” czwartkowe, z  licznym udziałem przemyskich harcerzy. Nabożeństwom przewodniczył ksiądz kapelan Stanisław Czenczek, a oprawę wokalno-muzyczną zapewnili młodzi ze wspólnoty modlitewnej „Emaus”. W ostatni czwartek maja (29.05.) w modlitwie wieczornej uczestniczyła harcmistrz Władysława Domagała, komendantka Podkarpackiej Chorągwi ZHP. W krótkim wystąpieniu zwróciła uwagę na piękną pracę wychowawczą i ofiarną posługę duszpasterską ks. Stanisława, i udekorowała Księdza Kapelana złotym krzyżem Zasłużony dla ZHP.

31 maja

Pod hasłem, Kto miłuje swego brata, ten trwa w miłości, w Rajskiem, k. Wołkowyji miał miejsce dzień wspólnoty grup i zespołów charytatywnych oraz Szkolnych Kół Caritas archidiecezji przemyskiej. Eucharystii przewodniczył abp Józef Michalik, który dokonał także poświęcenia nowo wybudowanego Ośrodka rekolekcyjno - rekreacyjnego oraz kaplicy pw. Matki Bożej Fatimskiej i bł. Hiacynty i Franciszka. Podczas sobotnich uroczystości, po raz pierwszy wręczono statuetki Dobrego Pasterza, ufundowane przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej za współpracę w dziełach charytatywnych. Statuetki otrzymali Metropolita Przemyski abp Józef Michalik za promocję dzieł charytatywnych i pomoc dzieciom będącym w potrzebie oraz ks. prał. Stanisław Szczepański, emerytowany proboszcz w Wołkowyji, za przekazanie  domu rekolekcyjnego na potrzeby Caritas.

31 maja

W Heluszu odbył się piknik pod hasłem „Z bliźnim na majówkę”, w którym wzięło udział 1500 osób, a gośćmi honorowymi (700 osób) byli niepełnosprawni z czterech domów opieki, dzieci i młodzież z trzech domów dziecka oraz dzieci z trzech świetlic charytatywnych. Zebranych na pikniku odwiedzili bp Stefan Moskwa oraz ks. infułat Stanisław Zygarowicz. Atrakcją dnia był m. in. koncert na instrumentach orientalnych w wykonaniu muzyków - kompozytorów ze Lwowa. Majowy piknik został zorganizowany przez parafię pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu.

cofnij -   1  2  3  4   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu